Literatura, odkazy


Zde na základě našich zkušeností a doporučení vzniká seznam pramenů, literatury i internetových zdrojů, které lze při pátrání po předcích na Mnichovohradišťsku využít. Pokud i vy máte tip, neváhejte se ozvat. Děkujeme!

Literatura:

 • 50 let Tenisového klubu Mnichovo Hradiště (1965 - 2015). Mnichovo Hradiště, 2015 (fotokniha).
 • 65 let volejbalu Mnichovo Hradiště (1937-2002). Mnichovo Hradiště, 2002.
 • 70 let místní organizace ČRS (Českého rybářského svazu) v Mnichově Hradišti (1909 - 1979). 700 let města Mnichovo Hradiště (1279 - 1979). Mnichovo Hradiště, 1979.

 • 70 let volejbalu v Mnichově Hradišti (1937-2007). Mnichovo Hradiště, 2007.
 • 100 let divadelního ochotnického spolku v Přepeřích: 1909-2009. Přepeře: Divadelní spolek v Přepeřích u Turnova, 2009.
 • 100 let školní budovy v Dobrovici a 100 let od národopisné výstavy v Dobrovici. Dobrovice 1994.
 • 100 let Základní školy v Kněžmostě (1892 - 1992). Kněžmost, 1992.

 • 1867–2017. Almanach 150 let výročí Střední průmyslová škola Mladá Boleslav. Mladá Boleslav, 2017.

 • I. výstava poštovních známek v Mnichově Hradišti. Katalog I. výstavy poštovních známek spolku filatelistů v Mnichově Hradišti. Vlastním nákladem. Mnichovo Hradiště, 1946.

 • [AUTOŘI TEXTU BOHUSLAV BENČ ... ET AL.]. Lidová architektura na území MAS Brána do Českého ráje. Libuň: Místní akční skupina Brána do Českého ráje, 2011. ISBN 9788025492536.  
 • [AUTOŘI TEXTU HELENA BERANOVÁ ... ET AL.]. Klášter Hradiště nad Jizerou včera a dnes. Klášter Hradiště nad Jizerou: obec Klášter Hradiště nad Jizerou, 2014.
 • Almanach k výročí 60 let ZUŠ v Mnichově Hradišti, rok 2018. Mnichovo hradiště, 2018.
 • ALTMAN, Jakub. Němci a Židé v Mnichově Hradišti během let 1933 - 1945. Bakalářská práce, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2013.
 • ANDĚL, Rudolf. Hrady a zámky libereckého kraje. Liberec: Krajské nakladatelství, 1962. 
 • BACHOVÁ Martina. Historie Staroslavné Obce baráčníků v Mnichově Hradišti (1896-2006). Mnichovo Hradiště 2006.
 • BACHOVÁ Martina. Sborník ke 120. výročí Obce baráčníků v Mnichově Hradišti. Mnichovo Hradiště: Staroslavná vlastenecko-dobročinná sdružená obec baráčníků, 2016. [Dotisk s přítiskem původního vydání z roku 2006.]
 • BAREŠ, František. Paměti města Ml. Boleslavě. 1. díl. Mladá Boleslav: Josef L. Švíkal, 1921.
 • BAREŠ, František. Paměti města Ml. Boleslavě. 2. díl. Mladá Boleslav: Josef L. Švíkal, 1922. 
 • BÁRTA, Martin. 90 let místní dráhy Skalsko - Mladá Boleslav - Sobotka. Mladá Boleslav: Mladoboleslavský železniční spolek, 1995.
 • BEDNÁŘ, Vladimír. Báje a pověsti z Bakovska. 2004.
 • BEDNÁŘ, Vladimír. Bakov v zrcadle staletí. 1997.
 • BEDNÁŘ, Vladimír. Bakovské historické obrázky. AIK PRESS, 2003.
 • BEDNÁŘ, Vladimír. Paměti města Bakova nad Jizerou I. díl. Ptýrov: PCT, s.r.o., 2015. 
 • BEDNÁŘ, Vladimír. Paměti města Bakova nad Jizerou II. díl. Ptýrov: PCT, s.r.o., 2016.
 • BEDNÁŘ, Vladimír. Paměti města Bakova nad Jizerou III. díl. Ptýrov: PCT, s.r.o., 2016.
 • BEDNÁŘ, Vladimír. O lidech bláhových a fanfarónech. Ptýrov: PCT, s.r.o., 2006. ISBN 978-80-86807-28-7.
 • BEDNÁŘ, Vladimír. Paměti obce Dalešice. Bítouchov: obec Bítouchov ve spolupráci s občanským sdružením Dalešja, 2015. ISBN 978-80-260-9606-1.
 • BEDNÁŘ, Vladimír. Stezkami domova. 2002.
 • BEJROVÁ, Hana. Koprník, vesnička malá jako dlaň. Kněžmost - Koprník 2016.
 • BENEŠ, Jaroslav. Z mého četnického života. [Vzpomínky štábního strážmistra Břetislava Bečky.] Praha: Československá obec legionářská, 2016. ISBN 978-80-87919-23-1.

 • BENEŠ, Luděk. Historie a současnost podnikání na Mladoboleslavsku. Žehušice: Městské knihy s.r.o., 2001. ISBN 80-902919-5-3. 

 • BENEŠ, Luděk. Osobnosti Mladoboleslavska. Mladá Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska, 2009. ISBN 978-80-254-6774-9.

 • BENEŠ Luděk, KOTLABA, Radek, MATTA, Jiří (redd.). Mladoboleslavsko v proměnách času. Praha: Libri 1997. ISBN 80-85983-34-6.
 • BENEŠ Luděk, MĚSTECKÁ, Sylva. Mladá Boleslav. Pohledy & století. Mladá Boleslav: Okresní muzeum 2000. ISBN 80-239-4643-9.
 • BERAN, Zdeněk. Poslední páni z Michalovic: Jan IV. (†1435/1436) a Jindřich II. (†1468). České Budějovice: Veduta, 2010. Osobnosti českých a moravských dějin. ISBN 978-80-86829-56-2.
 • BIČIŠŤOVÁ, Jitka. Josef Fejfar učitel, muzikant, malíř. Sobotka: Klub přátel města Sobotky, 1995.
 • BIČIŠŤOVÁ, Olga. Školní vlastivěda Sobotecka a okolí. Dolní Bousov 2014. ISBN 978-80-260-7390-1.
 • BÍLEK, Karol. Dolnobousovsko v literatuře a kultuře. Dolní Bousov: město Dolní Bousov 2014. ISBN 978-80-9058-410-5.
 • BÍLEK, Karol. Malé dějiny Libáňska: příroda, osobnosti, data, události. Libáň: městský úřad, 2005. ISBN 978-80-239-5076-2.
 • BÍLEK, Karol a kol. Kdo je kdo v dějinách Sobotecka Dolnobousovska. Malé dějiny Sobotecka, III. díl. Sobotka: Město Sobotka, 2015. ISBN 978-80-260-9112-7.

 • BÍLEK, Karol. Malé dějiny Sobotecka. I. díl. Sobotka: Město Sobotka s obcemi Libošovice, Markvartice, Mladějov, Ohařice, Osek, Samšina a Zámostí, 2008. 
 • BÍLEK, Karol. Malé dějiny Sobotecka. II. díl. Sobotka: Město Sobotka s obcemi Libošovice, Markvartice, Mladějov, Ohařice, Osek, Samšina a Zámostí, 2013. ISBN: 978-80-260-5391-0.
 • Boleslavica '68. Praha : Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1969.
 • Boleslavica ISborník Okresního muzea v Mladé Boleslavi. 1983.
 • Boleslavica IISborník Okresního muzea v Mladé Boleslavi. 1985.
 • Boleslavica III. Sborník Okresního muzea v Mladé Boleslavi. 1994.
 • Boleslavica '12: vlastivědný sborník Mladoboleslavska. Mladá Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska, 2012. ISBN 978-80-86772-65-3.
 • Boleslavica '13: vlastivědný sborník Mladoboleslavska. Mladá Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska, 2013. ISBN 978-80-86772-75-2.
 • Boleslavica '14: vlastivědný sborník Mladoboleslavska. Mladá Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska, 2014. ISBN 978-80-86772-84-4.
 • Boleslavica '15: vlastivědný sborník Mladoboleslavska. Mladá Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska, 2015. ISBN 978-80-86772-96-7.
 • Boleslavica '16: vlastivědný sborník Mladoboleslavska. Mladá Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska, 2016. ISBN 978-80-88148-08-1.
 • Boleslavica '17: vlastivědný sborník Mladoboleslavska. Mladá Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska, 2017. ISBN 978-80-87945-05-6.
 • Boleslavica '18: vlastivědný sborník Mladoboleslavska. Mladá Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska, 2019. ISBN 978-80-87945-07-0.
 • Boleslavica '19–20: vlastivědný sborník Mladoboleslavska. Mladá Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska, 2020. ISBN  978-80-88148-45-6.
 • BROŽKOVÁ-MARKOVÁ, Hana. Já, vesnická učitelka. 2. vyd. V Dolní Krupé: obec Dolní Krupá, 2014. ISBN 978-80-260-6978-2.
 • BROŽOVÁ, Eliška. Přepeře (1457-2007). Přepeře 2007.
 • BUDIL, Vladimír. 700 let Mnichova Hradiště. Mnichovo Hradiště: Městský národní výbor, 1979.
 • BUKOVSKÁ, Laura. LIAZ - historie podniku a život v závodě 02 Mnichovo Hradiště očima aktérů. Diplomová práce, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha, 2020.
 • BURJÁNEK, Vladimír. Co dala i vzala Jizera aneb paleta laskavých přepeřských obrázků. Přepeře: obec Přepeře, 2021. ISBN 978-80-11-01014-0.
 • CARSKOVÁ, Petra. Drobné nemovité sakrální památky bakovské farnosti a jejich dokumentace. Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, 2020.
 • CÍLEK, Václav. Staré cesty v krajině středních Čech. Praha: Academia, 2018. ISBN 978-80-200-2831-0.
 • CMÁROVÁ, Jana. Marie Švermová. Diplomová práce. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008.
 • ČERMÁK, Karel. Opomíjená místa Českého ráje. Jilemnice: Gentiana, 2016. ISBN 978-80-86527-46-8. 
 • ČERMÁK. Karel. Putování po Zlaté stezce Českého ráje. Jilemnice: Gentiana, 2005. ISBN80-86527-17-4.
 • ČERVENÁ, Helena, LAMSEROVÁ-DLABAČOVÁ Jana. Boleslavské osobnosti. Cicvárkův a Dlabačův mlýn. Mladá Boleslav 2010.
 • ČERVENÁ, Helena. Boleslavské osobnosti. Trhoňové. Mladá Boleslav: Knihovna města Mladá Boleslav, 2008.

 • ČERVINKOVÁ, Mariana. Zámek v Mnichově Hradišti a jeho proměny v 17.-19. století. Diplomová práce, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 2020.

 • ČULÁKOVÁ, Eva. Spolková činnost v Mladé Boleslavi v letech 1850-1915. Diplomová práce. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004.
 • DRAHOŇOVSKÝ, Jan, BÁRTA, Jaroslav, ed. Lomnice nad Popelkou pohledem do minulosti. Lomnice nad Popelkou: Pro Město Lomnice nad Popelkou vydalo Studio JB, 2012. ISBN 978-80-86512-50-1.
 • DĚDINA, František. Bejvávalo. Paměti Františka Dědiny. Praha: Vyšehrad, 1947.
 • DĚDINA, František. Když si náš tatínek maminku bral... 1930.
 • Dějiny obcí okresu Mladoboleslavského a Benátského. Mladá Boleslav: Učitelstvo okresu, 1926. 
 • Dolní Bousov, moje město. Krajina, historie a současnost Dolního Bousova a okolí. Dolní Bousov 2000.
 • DONÁT, Josef, HERČÍK Karel. 75 let Mladoboleslavského hokeje 1909-1984. Mladá Boleslav: TJ Auto Škoda, 1984.
 • DONÁT, Josef. 100 let mladoboleslavského fotbalu 1902-2002. Mladá Boleslav: FK Mladá Boleslav, 2002.
 • DONÁT, Josef. Dokud si něco pamatuji. [Mladá Boleslav: Josef Donát], 2012. 
 • DONÁT, Josef. Boleslav po sametu. Mladá Boleslav: Josef Donát, 2009. 
 • DUBINOVÁ, Terezie a Pavel JAKUBEC. Židé na Turnovsku. Turnov: Město Turnov - Odbor cestovního ruchu, 2010. ISBN 978-80-254-8407-4.
 • DUFEK Jiří, FILIP, Pavel, HERČÍK, Karel. Malíři Mladoboleslavska. Mladá Boleslav 2007.
 • DUMKOVÁ, Jana, BARUS, Martin, JUŘENA, Jan. Hoškovice. Mnichovo Hradiště: Město Mnichovo Hradiště, 2018.
 • DUMKOVÁ, Jana, kolektiv autorů. Josef Marek – učitel a malíř.  Mnichovo Hradiště: Město Mnichovo Hradiště, 2021. ISBN 978-80-907994-3-1.
 • DUMKOVÁ, Jana, TOUŠ, Jan. Mnichovo Hradiště v pamětech rodiny Toušovy. Mnichovo Hradiště: Město Mnichovo Hradiště, 2018. ISBN 978-80-270-4508-2.
 • DUMKOVÁ Jana (red.). Žďár u Mnichova Hradiště. 130. výročí školy. Žďár 2016. ISBN 978-80-270-3924-1.
 • DÜRICH, Jiří. Vítěz, který prohrál - poslanec Josef Dürich. Vydáno vlastním nákladem. 2009.
 • DÜRICH, Jiří. Monografie poslance Rakousko-Uherského sněmu, rytíře Řádu Františka Josefa I. a významné osobnosti Josefa Düricha 19.8.1847-12.1.1927 : zamlčené novodobé dějiny. Vydáno vlastním nákladem. 2022.
 • DVOŘÁK, Bohumil (red.). Odboj na Mladoboleslavsku (1939-1945). Mladá Boleslav: TOFU-Pres, 1995.
 • DVOŘÁK, Bohumil (red.). Protinacistický odboj v Pojizeří (1939-1945). Historie, doklady a vzpomínky bojovníků za svobodu. Mladá Boleslav: Okresní muzeum, 2002. ISBN 978-80-238-989-89.
 • DVOŘÁK, Jaroslav. Jizera – hospody – vzpomínky a ještě něco. Vlastním nákladem, 2021.
 • DVOŘÁK, Jaroslav. Od rozhledny. Vlastním nákladem, [2024.]
 • DVOŘÁK, Jaroslav. Procházkou po zaniklých vesnicích Ralska. Vlastním nákladem, 2019. 
 • EGERT, Jaroslav. Historie mlýnů na Žehrovce: [život a příroda kolem nich]. Modřišice: Presstar, 2011. ISBN 978-80-87141-14-4.
 • EGERT, Jaroslav. Pivovary Českého ráje: Historie a současnost. 2022.
 • EGERT, Josef. Dopis z Jaguari v Brazílii do Kněžmostu v Čechách. Sdružení Náhlov v oblasti Ralsko 2010.
 • EMLER, Josef. Zlomek urbáře kláštera hradišťského. Praha: Královská česká společnost nauk, 1884.

 • FAMĚROVÁ, Dagmar. Barokní písemnictví v Českém ráji. Sobotka: Městská knihovna Fráni Šrámka, 1994.

 • FANTA, Vladislav. Mnichovo Hradiště a okolí ve fotografii. Mnichovo Hradiště: Láďa Fanta, 2014.

 • FEJFAR, Josef. Moje paměti. Sobotka 1995.

 • FIDLEROVÁ, Alena, BEKEŠOVÁ, Martina. Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách II/2 M-O, Karolinum. Praha 2007.
 • FILIP, Jan. Dějinné počátky Českého ráje: The historic beginnings of the Bohemian paradise. Praha: Státní archeologický ústav, 1947. Soupisy pravěkých památek. 
 • FILIP, Jiří. Květnové dny v Mladé Boleslavi. Mladá Boleslav, 2010.
 • FILIP, Jiří. Mladoboleslavsko v boji za svobodu 1938-1945: [domácí a zahraniční odboj za 2. světové války : katalog výstavy pořádané Jednotou Československé obce legionářské v Mladé Boleslavi, Muzeem Mladoboleslavska a Rotou Nazdar : 15. března - 2. června 2013 Muzeum Mladoboleslavska - Boleslavský hrad. V Mladé Boleslavi: Jednota Československé obce legionářské, 2013. ISBN 978-80-87919-00-2.
 • FILIP, Jiří, JUŘENA, Jan, PILVOUSEK, Tomáš. Pomník padlým legionářům: historie a současnost symbolu svobody v Mladé Boleslavi. Mladá Boleslav: Jednota Československé obce legionářské, 2015. ISBN 978-80-86011-57-8.
 • FIŠERA Zdeněk. Hrady a tvrze na Mladoboleslavsku. Mladá Boleslav: Okresní muzeum, 2002. ISBN 80-238-9436-6.
 • FOLPRECHT, Jaroslav. U nás v Přepeřích. Listy z naší kroniky. Přepeře 1995.
 • FOLPRECHT, Jaroslav. Známé i neznámé pověsti, písně a báje z Českého ráje. Přepeře: obec Přepeře, 2005.
 • FRANCLOVÁ, Renata. Cykloprůvodce po zaniklých obcích Ralska – I. díl. Ralsko: Geopark Ralsko, o. p. s., 2018. ISBN 80-270-5222-6.

 • FRANCLOVÁ, Renata. Cykloprůvodce po zaniklých obcích Ralska – II. díl. Ralsko: Geopark Ralsko, o. p. s., 2020. ISBN 80-270-8837-9.

 • FRIESOVÁ, Jana Renné. Pevnost mého mládí. Praha, 1997.

 • FRYZELKA, Josef, ŠUROVSKÝ, Jan. Nauka o bednářství. Vlachovice: Josef Fryzelka a Jan Šurovský, 2019. ISBN 978-80-270-6193-8. [V knize je zmínka o bednářském rodu Šurovských, který v 19. století působil i v Mnichově Hradišti.]
 • GLANC, Josef. Starý Glanc vypravuje. Vzpomínky ruského legionáře (1914-1920). Mnichovo Hradiště 1999.
 • GROHOVÁ, Lucie. Demografický rozbor židovské komunity v Mnichově Hradišti od poloviny 19. století do konce druhé světové války. Diplomová práce, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 2018.
 • Gymnázium. Almanach k 50. výročí založení gymnázia v Mnichově Hradišti. Mnichovo Hradiště 2003.
 • Gymnázium Mnichovo Hradiště (1953-1993). Mnichovo Hradiště 1993.
 • HÁJEK, Karel a Jan MAŠEK. Dějiny kazatelské stanice v Mladé Boleslavi. Mladá Boleslav: Farní sbor Českobratrské církve evangelické, 2017. ISBN 978-80-88084-13-6.

 • HAKENOVÁ, Andrea. Urbanonyma ve městě Mnichovo Hradiště. Diplomová práce, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, 2012.

 • HAVELKA, Jan. Příběh podještědské obce I. Český Dub: vlastním nákladem, 2019. ISBN 978-80-270-5744-3.  [Historie Chvalčovic a Hradčan u Českého Dubu včetně jejich historických částí Letařovic, Trávníčku, Klamorny a Dehtár.]

 • HAVRÁNEK, Eduard. Mnichovo Hradiště a okolí. Mnichovo Hradiště 1996.

 • HERČÍK, Karel. Čtení o Mladé Boleslavi. Mladá Boleslav: Kompakt, 2004.
  ISBN 80-239-4321-9.
 • HERČÍK, Karel, ŠVERMA, Zdeněk. Historie obce Josefův Důl (1763-2003). Josefův Důl: obecní úřad, 2003.
 • HEROLD, Jan A. Mnichovohradišťsko. Přírodou a památkami. Praha, 1914.
 • Historie a současnost školy dolnobousovské. Dolní Bousov 1994.
 • HEŘMANSKÝ, Josef. Paměti legionáře Josefa Heřmanského z Dobrovice doplněné o soupis legionářů okresu Mladá Boleslav. Mladá Boleslav, 1998.

 • HOFFMAN, Zdeněk. Bělá pod Bezdězem. Město Smetanova Tajemství, vstupní brána do Máchova kraje. Bělá pod Bezdězem: město Bělá pod Bezdězem, 1997.
 • HOLÁ, Věra. Jan Šverma očima pamětníků. Praha: Svoboda, 1989. ISBN 80-205-0040-5.
 • HOLAS, Václav. 120 let Sboru dobrovolných hasičů ve Dneboze. Dneboh 2013. ISBN 978-80-270-1401-9.

 • HOLÝ, Oldřich. Hospodářský vývoj Dolního Bousova a okolí. Dolní Bousov 2015. ISBN 978-80-905841-2-9.

 • HONS, Osvald. Zaniklé obce kolem Ralska. Ralsko: město Ralsko, 2014. ISBN:978-80-260-6779-5.
 • HORÁČKOVÁ, Zlatuše. Historiografie Mladoboleslavska. Diplomová práce, Univerzita Hradec Králové, 1991.
 • HORYNA, Mojmír, KŘÍŽOVÁ, Květa. Zámek Mnichovo Hradiště. Praha 1996.
 • HRDLIČKOVÁ-NEPOMUCKÁ, Marta. Vzpomínky - vodou omleté kamínky aneb Rodopis. Mladá Boleslav, 2015.
 • JAKL, Michal. Historie a současnost podnikání na Jilemnicku, Semilsku a Turnovsku. Žehušice: Městské knihy s.r.o., 2004. ISBN 80-902919-5-3.
 • JAKUBEC, Pavel. Pěnčín: Život mezi Ještědem a Jizerou. Pěnčín: obec Pěnčín 2020. ISBN 978-80-270-8568-2.
 • JAKUBEC, Pavel. Příšovice. Příšovice: obec Příšovice, 2018. ISBN 80-270-3826-8.
 • JAKUBEC, Pavel. Přepeře: na vlnách staletí. Přepeře: obec Přepeře, 2023. ISBN: 978-80-11-03231-9.
 • JEČNÝ, Miloslav, ŘÍHOVÁ, Dita. Bousov včera a dnes: 700 let od 1. písemné zmínky o Bousově. Dolní Bousov: město Dolní Bousov, 2023.
 • JESCHKEOVÁ, Monika. Sepulkrální architektura na Mladoboleslavsku v letech 1800-1948. Bakalářská práce, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, Pardubice, 2017.
 • JERMÁŘ, Jaromír. Bílá Hlína 1914–1918. Bílá Hlína: obec Bílá Hlína 2018. [Publikace obsahuje medailonky padlých i legionářů 1. světové války z řad občanů obce Bílá Hlína na Mladoboleslavsku.]
 • JERMÁŘ, Jaromír. 650 let obce Ptýrov. Ptýrov: obec Ptýrov, 1995. 
 • JERMÁŘ, Jaromír. 850 let Kláštera Hradiště n. Jiz. Čistá, 1994.
 • JERMÁŘ, Jaromír. Historie Bílé Hlíny. Mnichovo Hradiště, 1989.
 • JÍRA, Karel. Paměti města Kosmonos. Kosmonosy, 1931.
 • JIRÁSKO, Karel. 100 let železnice Skalsko - Mladá Boleslav - Sobotka. Sobotka: Klub přátel města Sobotky, 2005. ISBN 80-239-5455-5.
 • JODAS, Zdeněk. Vodní díla v povodí Mohelky a Zábrdky. Liberec: RK, 2015. ISBN 978-80-87100-30-1.

 • JUŘENA, Jan. Dálnice D10: Historie výstavby na území Středočeského kraje. Kladno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, 2023. ISBN 978-80-85191-57-8.

 • Kacanovy: ve stínu lesa a na slunných stráních. Kacanovy: obec Kacanovy, 2016. ISBN 978-80-260-9804-1.
 • KLEMPERA, Josef. Vodní mlýny v Čechách I. Berounsko. Hořovicko, Rakovnicko, Kladensko, Slánsko, Mělnicko, Brandýsko, Mladoboleslavsko. Praha: Libri, 2000. ISBN 80-7277-016-0.
 • KLEMPERA, Josef. Vodní mlýny v Čechách VII. Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko, Českodubsko, Českolipsko, Železnobrodsko, Turnovsko. Praha: Libri, 2003. ISBN 80-7277-167-1.
 • KLÍMA, Jiří Václav. Jirka – Pohádka o jeho dětství. Praha: F. Topič, 1944.
 • Kosmonosy, baroko - Loreta, Černínové a Jelínkové. Kosmonosy 2003.
 • KNOB, Jan, HRDLIČKA, Otakar, KREJZLÍK, Ivan. Mladoboleslavsko. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví v Praze, 1979.
 • KNOP, Karel. Hrad Kost: události a stavební vývoj : faktografie, úvahy : souhrn informací a několika předpokladů. Praha: Kanopa, 2015. Glejt. ISBN 978-80-905814-2-5.
 • KORNELAKOVÁ, Radka. Politický a správní vývoj okresu Mladá Boleslav v letech 1945-1948. Diplomová práce. Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové, 2015.
 • KOSINA, Jaroslav. Příspěvky k dějinám požární ochrany okresu Mladá Boleslav. Pelhřimov: Vydavatelství 999, 1991. ISBN 978-80-901064-1-3.
 • KOŠŤÁL, Vratislav, KOŠŤÁLOVÁ, Renata. Historická sídla Středočeského kraje. Díl první. Mělnicko, Mladoboleslavsko, Nymbursko. Brno: Barrister & Principal, 2012. ISBN 978-80-87474-58-7. 

 • KOVÁŘ, Miroslav. Cisterciácký klášter Hradiště nad Jizerou: sborník příspěvků k jeho dějinám a architektuře. Praha: Unicornis, 2015. Studie k architektuře a dějinám českých klášterů. ISBN 978-80-86562-15-5.

 • KOZÁKOVÁ, Jana. Historie domů v obci Vyskeř: k 700. výročí první písemné zmínky o obci. Vyskeř: obec Vyskeř, 2018. ISBN 978-80-270-4463-4.

 • KRATZMANN, Emilie. Vzpomínky na můj život v Jablonci u Mimoně v letech 1925-1947Ralsko - Náhlov: Muzeum Horních Vsí, 2018.

 • KREJČÍ, Pavel. Pojizerské a podještědské písně a tance.

 • KŘÍŽ, Jaroslav. Život na provázku, aneb, O loutkářích a loutkách: tradice a současnost loutkářství v Českém ráji a Libereckém kraji. Turnov: Muzeum Českého ráje v Turnově, 2015. ISBN 978-80-87416-20-4.

 • KŘÍŽOVÁ, Lenka. Mnichovo Hradiště: a okolí. Praha: Paseka, 2016. Zmizelé Čechy. ISBN 978-80-7432-686-8.
 • KUDRNÁČ, V. Adresář a popis politického okr. Mnichovo-Hradišťského.Vlastním nákladem. Turnov, 1900.

 • KUDRNÁČ, V. Adresář polit. okresu Mnichovohradišťského. České menšiny: Česká Lípa, Podmoklí, Děčín. Vlastním nákladem. Turnov, 1904.

 • KULÍŠKOVÁ, Alžběta. Zápisky sedláka Josefa Dlaska. Měl jsem nestálé štěstí. Turnov: Muzeum Českého ráje, 2015. ISBN 978-80-87416-21-1.
 • LAPÁČKOVÁ, Alžběta. Možnosti animace zámku Mnichovo Hradiště. Diplomová práce, Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze, Praha, 2013.
 • z LISOVA, Alžběta Lidmila. Rodinné paměti. Praha: Scriptorium 2002. ISBN 80-86197-37-9.
 • LOUŽENSKÝ, Zdeněk. Kosmonosy včera a dnes. Kosmonosy: OB a MNV, 1963.
 • LUKEŠOVÁ, Dobroslava a Kateřina VÍTOVÁ, ed. Sezemice MCXV-MMXV: příběh pojizerské vesnice. Sezemice: Spolek Sezemice MB, 2014. ISBN 978-80-260-6925-6.
 • MARKOVÁ, Hana. Moje smuténky. Vlastním nákladem. Mnichovo Hradiště, 1997. 
 • MARŠÁLKOVÁ, Martina. Vztahy Čechů a Židů za první republiky v Mladé Boleslavi. Bakalářská práce, Praha 1995.

 • MARTINKA, Lukáš. Kresby historické architektury - Dolní Bousov. 2011. 
 • MATES, Karel. Kádrový profil... Brno, 2017. ISBN 978-80-87494-29-5.

 • MATTUŠ, Karel. Paměti. Praha, 1921.
 • MĚSTECKÁ, Sylva. Měšťanská kultura v předbělohorské Mladé Boleslavi. Příspěvek k sociální a kulturní úrovni předbělohorského měšťanstva. Diplomová práce, Ústí nad Labem 1998.
 • MĚSTECKÁ, Sylva. Mladá Boleslav. Praha: Paseka, 2011. Zmizelé Čechy. ISBN 978-80-7432-094-1. 
 • Místopis Mladoboleslavska. Uhlířské Janovice, Kalousková, s. r. o., 2023. ISBN 978-80-909006-5-3.

 • Mnichovo hradiště. Brána Českého ráje. Mnichovo Hradiště 1992.

 • MULAČOVÁ, Lenka. Dobšín a Kamenice ve víru historických událostí od pravěku na práh třetího tisíciletí. Turnov: Unipress, 2016. ISBN978-80-905618-2-3.

 • MULAČOVÁ, Lenka. Paměti dobšínské školy. Turnov: Unipress, 2016. ISBN 978-80-905618-3-0.

 • MRHALOVÁ, Erika. Rodokmen Valdštejnů. Srovnání malovaných genealogií na zámcích Frýdlant a Mnichovo Hradiště. Diplomová práce. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009.
 • NAGY, Samuel. Možnosti obnovy a využití historického mlýna v obci Chocnějovice. Bakalářská práce, Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze, Praha, 2020.
 • NÁHLOVSKÝ, Jiří. Srážka u Kuřívod 26. června 1866. Komitét pro udržování památek z války roku 1866, 2006.
 • NAVRÁTIL, Ivo a Pavel JAKUBEC. Semilsko. Praha: Litomyšl, 2010. Zmizelé Čechy. ISBN 978-80-7432-054-5.
 • NAZAROVÁ, Blanka. Jak jsme žili v Kosmonosích. Společenský život v Kosmonosích v letech 1863-2013. Kosmonosy: Muzejní spolek Kosmonosy, 2013.
 • NAZAROVÁ, Blanka. Školy v Kosmonosích. Kosmonosy: Muzejní spolek Kosmonosy, 2014.

 • NOVÁK, Milan, PETŘÍČEK, Václav. Zemský ústav Kosmonosy za Protektorátu Čechy a Morava. Kosmonosy: Muzejní spolek Kosmonosy, 2015. ISBN 978-80-270-3793-3.

 • NOVÁK, Petr. Když péče hřeje u srdce. Mnichovo Hradiště: Spokojený domov, o. p. s., 2014. [Publikace vydaná k 10. výročí obecně prospěšné společnosti Spokojený domov zabývající se péčí o seniory.]
 • NOVÁK, Petr. Péče stále hřeje u srdce. Mnichovo Hradiště: Spokojený domov, o. p. s., 2019. ISBN 978-80-270-6473-1. [Publikace vydaná k 15. výročí obecně prospěšné společnosti Spokojený domov zabývající se péčí o seniory.] 
 • NOVÝ, Petr, ČERNÝ, Zbyněk, LUBAS, Jaroslav. Historie a současnost podnikání na Jablonecku, Tanvaldsku a Železnobrodsku. Žehušice: Městské knihy s.r.o., 2007. ISBN 80-86699-49-3.
 • Odboj na Mladoboleslavsku 1939-1945. Obraz historie domácího odboje v Pojizeří. Mladá Boleslav: Český svaz bojovníků za svobodu - historicko-dokumentační komise, 1995.
 • PAPRČKA, Milan, GRZNÁROVÁ, Martina. Mladoboleslavsko z nebe: Mladá Boleslav Region from heaven. Zlín: CBS Nakladatelství, 2019. Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-32-9.
 • PEKAŘ, Josef. Kniha o Kosti: kus české historie. Praha: vl. n., 1910. 
 • Pamětí Josefa Tejnila. [Rukopis dostupný ve Státním okresním archivu Mladá Boleslav.]
 • PEŠKOVÁ, Pavla, MOHLER, František. Zámecké divadlo v Mnichově Hradišti. Praha: Národní památkový ústav, 2004. ISBN 80-86516-14-8.
 • PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic: vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná vesnická sídla v Čechách. Díl I. Střední Čechy a Praha. Praha: Libri, 2003. ISBN 80-7277-148-5.
 • PETŘÍČEK, Václav. Kosmonosy 1913–2013. Proměny obrazu města. Kosmonosy, 2018.
 • PLESLOVÁ-ŠTIKOVÁ, Emilie. Mužský u Mnichova Hradiště. Pravěká skalní pevnost. Praha: Academia, 1981.

 • Pocta Janu Švermovi. Říčany: Orego, 2001. ISBN 80-86117-72-3.

 • POSPÍCHALOVÁ, Vlasta. Srdce, míč a velryba. Plzeň, 2008.

 • POSPÍŠIL, Miroslav. Turnovská ulice a obchody města Mnichovo Hradiště v letech 1932–1955. Mnichovo Hradiště: město Mnichovo Hradiště, 2019. ISBN 978-80-87141-53-3.
 • Pověstné báchorky Mnichovohradišťska. Mladá Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska, 2018.
 • PRÁŠIL, Petr, KOVAŘÍK, Jaroslav. Ralsko na starých pohlednicích. Hostivice: Baron, 2014. ISBN 978-80-86914-79-4.
 • PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Mnichovo Hradiště 1866 - 1895. Diplomová práce, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 2011.
 • Protinacistický odboj v Pojizeří. Sborník příspěvků ze semináře, který se konal 20. května 2003 v Mladé Boleslavi. Mladá Boleslav 2003.
 • PRSKAVEC, František. Vyprávění. 2005.

 • PRŮŠKOVÁ, Helena. Debř, Hrdlořezy a Josefův Důl na starých pohlednicích a fotografiích. 2010. ISBN: 978-80-254-8133-2.
 • PRŮŠKOVÁ, Helena. Loukovec v historii. Loukovec: obec Loukovec, 2015. ISBN 978-80-260-7689-6. 
 • PRŮŠKOVÁ, Helena. Můj dům, můj hrad. Mnichovo Hradiště: Společnost přátel barokní kultury, 2006. ISBN 8023982796.
 • PRŮŠKOVÁ, Helena. Škola v Debři a její děti. Mladá Boleslav - Debř 2015. ISBN 978-80-260-8717-5.
 • PRŮŠKOVÁ, Helena. Život na Ostrově svaté Anny. Mnichovo Hradiště: Společnost přátel barokní kultury, 2004. ISBN 80-239-2990-9.
 • ROUDNÁ, Milena. Soběslavice. Historie, kulturní a přírodní zajímavosti, lidé. Praha, 2012.

 • ROZKOŠNÁ, Blanka. Historie židovské komunity na Mladoboleslavsku. Průvodce výstavou, Mladá Boleslav 1996.
 • ROZKOŠNÁ, Blanka. Židé v Mnichově Hradišti a okolí. Praha, 2011.
 • RŮČKOVÁ, Markéta. Studenti Jednoty bratrské na počátku 17. století aneb kněžský dorost z Archivu Matouše Konečného. Diplomová práce, Praha 2009.
 • RUDOLF, František Václav. Staré obrázky Boleslavské. Mladá Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska, 2013. [Původní vydání z roku 1910.]
 • ŘÍHOVA, Dita. 90 let baráčníků v Dolním Bousově: 1930–2020. Dolní Bousov: město Dolní Bousov, 2020. ISBN 978-80-905841-6-7.

 • Sborník gymnázia v Mnichově Hradišti (1953 - 1978). Mnichovo Hradiště, 1978.

 • Sborník vydaný při příležitosti 950 let od první písemné zmínky o obci Boseň. Boseň 2007.

 • SCHEYBALOVÁ, Jana. Český ráj Josefa Pekaře a jeho současníků. Liberec: RK, 2006. ISBN 80-903033-7-4.

 • SCHEJBALOVÁ, Jana, SCHEJBAL, Jos. V., JAKOUBĚ, Bohumil. Kraj kolem Jizery. Jablonec nad Nisou 1995.
 • SLÁDEČEK, Antonín. Paměti města Dobrovice a okolí. Brno: Garn, 2013. [Původní vydání z roku 1900.]
 • SEZIMA, Jindřich. Adresář města Mn. Hradiště a seznam majitelů domů. Mnichovo Hradiště, 1911.

 • SOSNOVEC, Pavel, KŘÍŽOVÁ, Lenka, JUŘENA, Jan. Příběh Mnichova Hradiště. Mnichovo Hradiště, 2020. ISBN 978-80-907994-0-0.

 • STEJSKAL, Miloslav. Z minulosti Mnichovohradišťska. Mnichovo Hradiště, 1960.

 • Sto let Sboru dobrovolných hasičů v Horním Bousově (1892-1992). Horní Bousov 1992.
 • STREJČEK, Ferdinand. Jak se probouzela Mladá Boleslav. Mladá Boleslav: Rudolf Kudrna, 1929.
 • Svobodu nebo smrt! [100 let od smrti legionáře Josefa Vaňka z Dobšína.] Praha: Československá obec legionářská, 2016. 
 • ŠÁMAL, Jaroslav. Jak jsem prožil válku: paměti Jaroslava Šámala, příslušníka II. odboje z Mladé Boleslavi. Dvůr Králové nad Labem: Fortprint, 2011. ISBN 978-80-86011-45-5.
 • ŠEBEK, Jaroslav, SOSNOVEC, Pavel. Boleslav, Boleslav, královské město. Mladá Boleslav: Kultura města Mladá Boleslav, a. s., 2020.
 • ŠEBEK, Jaroslav. Jak jsme v Mladé Boleslavi cinkali klíči. Mladá Boleslav: Kultura města Mladá Boleslav, a. s., 2019.
 • ŠIMÁK, Josef Vítězslav. Dějinné paměti okresu mnichovohradišťského. Mnichovo Hradiště, 1917.
 • ŠIMÁK, Josef Vítězslav. Příběhy města Turnova nad Jizerou. Turnov: Museum, 1903. 
 • ŠIMÁK, Josef Vítězslav. Příběhy města Turnova nad Jizerou. Díl III. Domy Turnovské. Turnov: Museum, 1904.  
 • ŠIMÁK, Josef Vítězslav. Soupis památek historických a uměleckých v republice Československé. Okres Mnichovohradišťský. Praha, 1930.
 • ŠIMÁK, Josef Vítězslav. Zpovědní seznamy arcidiecése pražské z let 1671-1725. Boleslavsko a Kouřimsko. Praha, 1909. 
 • ŠIMON, Jan. Paměti farní osady Bzí na Maloskalsku. Vlastním nákladem. Turnov, 1898.
 • ŠIMON, Jiří a Denisa NOVOTNÁ. Ukradený domov: jak se žilo na vesnici ve 40. a 50. letech. Praha: Knižní klub, 2008. ISBN 978-80-242-2351-3.
 • ŠMÍDA, Ivan. Běhali jsme bosi. Mnichovo Hradiště, 2015. 

 • ŠMÍDA, Ivan. Hledání a návraty z Mnichova Hradiště do světa. Mnichovo Hradiště, 2016.

 • ŠOLC, Jiří. Lidové stavby v Pojizeří. Liberec: Severočeské krajské nakladatelství, 1961.
 • ŠOLC, Václav. Mlýny na Bělském potoce. Mladá Boleslav: vlastní náklad autora, 2022. ISBN 978-80-11-01768-2.
 • ŠOLC, Václav. Mlýny na Klenici a v okolí. 2. rozšířené vydání. Mladá Boleslav: vlastní náklad autora, 2015. ISBN 978-80-260-8677-2.
 • ŠOLC, Václav. Mlýny na Kněžmostce. Vlastní náklad autora, 2020. ISBN 978-80-270-8067-0.
 • ŠOLC, Václav. Řepov v proměnách času. Vlastní náklad autora, 2019.
 • ŠOSVALD, Jiří. Mnichovo Hradiště na starých pohlednicích a fotografiích. Baron, 2022. ISBN 978-80-881-2171-8.
 • ŠTĚPÁN, Pavel. 150 let trvání ochotnického divadla v Mnichově Hradišti. Mnichovo Hradiště 1983.
 • ŠTÝBLER, Václav. Rod Štýblerů – Mnichovo Hradiště. Mnichovo Hradiště, 2003.
 • ŠŤASTNÝ, Jiří. Památky Mimoně: kostely, kaple, kříže, sochy, pomníky, pamětní desky, památky umístěné v přírodě a další drobné pamětihodnosti. Hostivice: Baron, 2016. ISBN 978-80-88121-08-4.
 • ŠVERMA, Vratislav. Proměny Veselé. Mnichovo Hradiště, 2014.
 • ŠVORC, Radomír. 100 let požární ochrany v Řitonicích. 600 let založení obce. Řitonice: SPO, 1992.

 • TALLER, Martin Historie a současnost podnikání na Liberecku. Žehušice: Městské knihy s.r.o., 2006. ISBN 80-86699-42-0. 
 • TONDROVÁ, Lenka. Hudební život na Mladoboleslavsku. Diplomová práce, Praha 2009.
 • TRTÍLEK, Vlastimil. Mladá Boleslav od minulosti k dnešku. Mladá Boleslav, Městský národní výbor, 1974. 
 • URBANOVÁ, Petra. 700 let obce Kněžmost. Kněžmost: obec Kněžmost, 2016. ISBN 987-52-260-6587-2. 
 • VANĚK, Vácslav. Okres mladoboleslavský. Brno: Garn, 2013. [Původní vydání z roku 1914.]
 • VELARTOVÁ, Jaroslava. 10 zastavení v Českém ráji. Jičíněves: Libor Velart, 1990. ISBN 80-900035-1-6.
 • VEVERKA, Přemysl, BAŘINA, Miloslav Bařina. Historie a současnost podnikání na Jičínsku, Hořicku, Novopacku a Sobotecku. Žehušice: Městské knihy s.r.o., 2002. ISBN 80-902919-8-8.
 • VLK, Miloslav. Sbor českých bratří. Historie, stavební vývoj a obnova. Mladá Boleslav 1998.
 • VODIČKA, Ondřej. Topografie kostelní sítě na území mnichovohradišťského děkanátu do doby husitské. Bakalářská práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 2008.
 • VODIČKA, Ondřej. Klérus mnichovohradišťského děkanátu v době předhusitské a husitské (1354-1436). Magisterská diplomová práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 2011.
 • VOJKOVSKÝ, Rostislav. Mnichovo Hradiště. Zámecký areál s bývalým klášterem. Dobrá: Beatris, 2005. ISBN 80-86737-48-9.
 • VOJKOVSKÝ, Rostislav. Valečov. Zřícenina hradu východně od Mnichova Hradiště. Dobrá: Beatris, 2004. ISBN 978-80-87712-41-2.

 • VOLF, Miloslav. Popis městských archivů v Čechách. Praha: Nákladem Zemského národního výboru, 1947. 
 • VONÁSEK, Zdeněk. My z Jiráskovy ulice. 1985. [Klukovské příběhy z konce 2. světové války v Mnichově Hradišti. V roce 1995 rovněž natočeno pro rozhlas, čte Milan Neděla.]
 • WALDHAUSER, Jiří. Keltové na Jizeře a v Českém ráji aneb co víte o své keltské kapce krve? Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. ISBN 80-7106-166-2.
 • Základní škola v Sokolovské ulici Mnichovo Hradiště (1898-1998). Mnichovo Hradiště 1998.
 • Základní umělecká škola v Mnichově Hradišti. Almanach k výročí 50 let ZUŠ v Mnichově Hradišti. Mnichovo Hradiště 2008.
 • ŽĎÁRSKÝ, Eduard. Čtení nejen o historii obecné školy ve Zvířeticích. Bakov nad Jizerou 1993.
 • ŽĎÁRSKÝ, Eduard. Roky a staletí - Bradlec a okolí 1382-1939. Bradlec: obecní zastupitelstvo Bradlec, 1991.
 • ŽĎÁRSKÝ, Eduard. Trojhvězdí domova. Roky a staletí Debře, Hrdlořez a Josefova Dolu od 13. století do 20. století. Mladá Boleslav: okresní muzeum, 1997.

Současná i zaniklá periodika:

 • Boleslavan
 • Boleslavský deník
 • Cesta míru
 • Český lid
 • Echo
 • Kamelot: zpravodaj města Mnichovo Hradiště
 • Kosmonoský zpravodaj
 • Loukovečák
 • Mladoboleslavan
 • Mladoboleslavské listy
 • Nové Dobrovicko
 • Od Ještěda k Troskám
 • Rudé Pojizeří
 • Sborník severočeského muzea v Liberci
 • Stráž Pojizeří
 • Turnovsko v akci
 • Zář Mladoboleslavska
 • Zpravodaj Bakovsko
 • Zpravodaj Mnichovohradišťska
 • Zpravodaj obce Kněžmost
 • Život Budovcovy župy českých baráčníků se sídlem v Mladé Boleslavi
 • zpravodaje dalších (zde neuvedených) obcí v regionu

Odkazy:

Archivy:

Muzea:

Matriky:

Smuteční oznámení na internetu:


Kroniky obcí na internetu:

Ostatní:


Poznámka: Internetové stránky jednotlivých institucí se často různě mění nebo i zanikají. I když se snažíme příležitostně všechny zde uvedené odkazy kontrolovat, není v našich silách zaručit stoprocentní funkčnost všech. Proto vás prosíme, pokud najdete nefunkční odkaz, dejte nám o tom prosím vědět na e-mail petr-novak@post.cz. Děkujeme!

A samozřejmě dejte vědět i v případě, že byste měli tip na odkaz, který tu zatím není, ale být by tu měl!

Vytvořte si webové stránky zdarma!